LOGO

Foredrag om Holbergs

karriere på Universitetet

Den eminente Holbergkender, forfatteren, dr. phil Ole Thomsen kommer selv med livslang universitetserfaring og fortæller olethomsenom Ludvig Holbergs karriere på Københavns Universitet. Den begyndte for nøjagtig 300 år siden, da Holberg som 33-årig blev udnævnt til professor i metafysik. Lige til sin død i 1754 forblev Holberg ansat på Universitetet. Han avancerede til professorater i latin, retorik og historie, blev også rektor og var desuden i en lang periode Universitets kvæstor (økonomichef).

 

Ole Thomsen er klassisk filolog, dr. phil. på en afhandling om ”Komediernes kraft” og har i godt fyrre år været ansat på universitetet i Aarhus, bl.a. som leder af Instituttet for Oldtids- og Middelalderforskning. Han har beskæftiget sig med både Molière og Holberg, og er netop i år bogaktuel med titlen Pessimist og munter. En bog om Holberg” på Forlaget Vandkunsten. Samtidig forbereder han en udgivelse om ”Mennesket ifølge Holberg”. Ole Thomsen, der fremhæver at han er molbo, er i øvrigt ligesom Holberg stærkt optaget af det danske sprog. ”Jeg ville ønske, at vi danskere elskede vores modersmål lige så brændende, som andre folk elsker og ærer deres,” erklærer han.

 

Søndag 27. august kl. 14.00Forfatteren, dr. phil. Ole Thomsen om 300 året for Holbergs udnævnelse til professor i metafysik

Entré 100 kr.

Til toppen