LOGO

En kobling mellem

Holberg og Europa

Fremtrædende historiker belyser Holberg som dansker og europæer

Lån os jeres landkort over Europa! Den replik forekommer i Holbergs allerførste komedie fra 1723, ”Den Politiske Kandestøber”, og dermed er vi på sporet af Holbergs politiske anskuelser, som rakte langt ud over Danmarks grænser. ”Europa kan ikke undertvinges uden af sig selv”, skriver han senere i en af sine epistler. Det er den tråd, som tages op af den kendte historiker og kommentator Lars Hovbakke Sørensen, når han åbner Tersløsegaards sæson tirsdag den 5. juni. Han vil belyse Holbergs syn på Danmarks rolle i Europa. Hvad mon den gamle mester ville mene om EU?

larsHovbakkeSoerensenLars Hovbakke er cand. phil. i historie og ph.d. i internationale studier og knyttet til University College Sjælland. Han er navnlig kendt som en ofte benyttet kommentator og analytiker i både TV, radio og dagspresse med det speciale at finde koblinger mellem aktuelle begivenheder og deres historiske baggrund. For et par år siden blev han hædret med Statens Kunstfonds pris for den bedste danske bogudgivelse med titlen "En europæisk Danmarkshistorie. Fra oldtiden til i dag".

 

Tirsdag 5. juni kl. 15.30: Sæsonåbning: Cand. Phil, Ph.D. Lars Hovbakke Sørensen: Holberg – dansker eller europæer.

Entré: 100 kr.

Til toppen