LOGO

Tersløsegaards historie rækker tilbage til Middelalderen. Esbern Snare lod opføre en gård, som endnu i 1230 beboedes af hans enke og datter. Som ejere fulgte siden uradelens slægter Bølle, Brahe og Bielcke. Sidst i 1600-tallet overtog familien Klingenberg godset og nedrev i 1730'erne den gamle middelaldergård for at opføre den for datiden hypermoderne barokherregård.

Efter Holbergs død i 1754 overgik Tersløsegaard til Sorø Akademi, som i de følgende hundrede år frasolgte, mageskiftede og udstykkede godset, så der til sidst kun var forfaldne bygninger og 20 tdr. land tilbage. I 1861 blev Tersløsegaard sat på auktion. Fire tidligere elever fra Sorø Akademi med hofjægermester Georg Grüner i spidsen købte gården. Det skete i respekt for mindet om Holberg og navnlig hans bestemmelse om at opretholde en enkebolig på Tersløsegaard.

Et halvt århundrede senere forfaldt Tersløsegaard påny. Og igen blev den reddet af en kreds af gamle elever fra Akademiet. De købte i 1905  Tersløsegaard og renoverede under ledelse af arkitekt Martin Nyrop i det følgende tiår hele herligheden. I 1910 åbnedes Holbergs stuer som museum, og i 1914 blev gården overdraget til Den Holbergske Stiftelse, som stadig ejer stadig Tersløsegaard og driver den som et privat museum. Stiftelsens fundats modtog kongelig konfirmation i 1921.

Herregården omfatter i dag den trefløjede hovedbygning fra 1739 med Ludvig Holberg Museet, Holbergs enkebolig og Martin Nyrops lejlighed samt yderligere to boliger, en udlænge og godt 2 hektar have.

vinterfacade

Tersløsegaard i vinterdragt.

Til toppen